ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน  “กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  โดยนายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ มอบหมายให้ พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้ด้านการประกอบอาชีพและได้ร่วมกิจกรรม เช่น การประดิษฐ์กรอบรูป การประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอบ การทำขนมซูชิ เป็นต้น ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,23:10   อ่าน 293 ครั้ง