ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้ดำเนินการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)” ตามแนวทาง PISA ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีศักยภาพสำหรับการแข่งขันในอนาคต โอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,23:53   อ่าน 208 ครั้ง