ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ
วันที่  14 – 16  พฤศจิกายน  2561  นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่ม 1  พิษณุโลก  นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ   พ.อ.อ. เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ  รองผู้อำนวยการ  ได้ไปให้กำลังใจนักเรียน ณ สนามแข่งขันต่าง ๆ   ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ  ณ  จังหวัดพะเยา  5  รายการ  ได้แก่  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  และ  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  และได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  21  รายการ  รางวัลระดับเหรียญเงิน  9  รายการ  และเหรียญทองแดง  6  รายการ  ขอแสดงความยินดีและขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2561,23:31   อ่าน 219 ครั้ง