ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมฯ เรียนรวม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเป็นสนามแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) กลุ่ม 1  พิษณุโลก โดย นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ประธานการดำเนินงาน  ผู้บริหารและคณะครูได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ  คณะครู และนักเรียน  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ได้แก่  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น   และการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2561,13:07   อ่าน 118 ครั้ง