ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher)
วันที่  10  ตุลาคม  2561  คณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook Teacher) และการเขียนรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  ได้รับเกียรติจาก  นายสุชน  วิเชียสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เป็นประธานเปิด  และ  ดร.มารศรี  มีโชค  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.39  เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ  สพม.39  คณะครูได้รับความรู้และความเข้าใจ  สามารถนำไปปฏิบัติได้  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,18:43   อ่าน 200 ครั้ง