ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
วันที่  8  ตุลาคม  2561  งานบริหารวิชาการ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21  “1 นวัตกรรม  1  โรงเรียน  1  อาชีพ”  โดย  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการได้มอบแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนรู้  จากบริบทของอำเภอบางระกำ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ในหัวข้อ  “มัจฉาลุ่มน้ำยม”  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2561,18:41   อ่าน 285 ครั้ง