ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา
วันที่  21  กันยายน  2561  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดพิธีแสดงมุทิตาคารวะ “ร้อยรักถักทอใจ  สานสายใยมุทิตา”  แด่  คุณครูสมพร  นิติเสถียร  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  โดยมีนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต  ซึ่งคุณครูสมพรเป็นผู้สร้างคุณูปการและเป็นผู้เสียสละตลอดอายุการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,20:27   อ่าน 207 ครั้ง