ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
วันที่  20  กันยายน  2561  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เป็นประธานใน  “พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปประจำโรงเรียน”  โดยมี  เจ้าอธิการทวีป   ทีปธมฺโม  จากวัดสุนทรประดิษฐ์  เป็นผู้ทำพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูป  เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ  คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,20:25   อ่าน 201 ครั้ง