ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ.
วันที่  18 – 20  กันยายน  2561  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดโครงการค่ายยุวชนตำรวจ สพฐ.  “ปลุกพลังบวกวันทีน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”  ได้รับเกียรติจาก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  กล่าวรายงาน  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  39  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  และสถานีตำรวจภูธรบางระกำ  มีนักเรียนจากโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โรงเรียนชุมแสงสงคราม (อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์)  และโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  100  คน   กิจกรรมแบ่งออกเป็น  การสร้างสัมพันธภาพ  “เร้าพลังผู้นำ” กิจกรรมฐานการเรียนรู้  ภัยบุหรี่  ยาเสพติดและเหล้า  กิจกรรมฐานการเรียนรู้สร้างบ้าน  แปลงเมือง  กิจกรรมฐานการเรียนรู้  My Idol  ต้นแบบของฉัน  กิจกรรมสร้างความเป็นผู้นำ  การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก  การให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นสำหรับยุวชนตำรวจ  ภัยจากเกมและอินเตอร์เน็ต  การฝึกการป้องกันตัวเองเบื้องต้น  การจดจำตำหนิรูปพรรณ  และการแจ้งข่าวสำหรับสายลับเยาวชน  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น  สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ภาพ : นายอภิชาติ  สายบุญจันทร์  นายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง  รูปภาพ1  รูปภาพ 2  รูปภาพ 3

โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 2561,20:23   อ่าน 193 ครั้ง