ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด บุหรี่ เหล้า ในสถานศึกษา
วันที่ 6 กันยายน 2561 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายป้องกันและแก้ไขยาเสพติด บุหรี่  เหล้า  ในสถานศึกษา” ได้รับเกียรติจาก นายธง อยู่คง ปลัดอำเภอบางระกำ รับมอบหมายจากนายอำเภอบางระกำเป็นประธาน  โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  กล่าวรายงาน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 287 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมได้แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ ได้แก่ บุหรี่ตัวร้ายทำลายปอด , ดูดชัด ๆ เมื่อสูบบุหรี่ , เหล้ายา มากันหมด , ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตนเองจากบุหรี่ , เราเสียอะไรบ้างเมื่อดื่มเหล้า , เล่ห์เหลี่ยมของผู้ผลิตบุหรี่และสุรา , ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตนเองจากเหล้า , พิษภัยของยาเสพติดรูปแบบใหม่ , บุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่และไม่มีอันตรายจริงหรือ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังความตระหนัก สร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนไม่ให้คิดทดลองสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา เป็นการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสถานศึกษาอย่างแท้จริงและยั่งยืน  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,21:08   อ่าน 211 ครั้ง