ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
วันที่  3  กันยายน  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)”  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 159  คน  ร่วมกิจกรรม โดยมีนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักเรียนสามารถเห็นการเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือทดลองให้ดู ทำให้มองเห็นภาพอย่างถูกต้อง และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ เช่น การสร้างกราฟความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาสมการต่าง ๆ  และศิลปะได้  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,20:59   อ่าน 163 ครั้ง