ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาทักษะทางดนตรี “วงโยธวาฑิต”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จัดค่ายพัฒนาทักษะทางดนตรี  “วงโยธวาฑิต” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดย นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม  และได้รับเกียรติจากนายกรกช อ่ำทิม ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนายนัฐพงศ์ จำนงค์วัย ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เป็นวิทยากร  นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางด้านดนตรี เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมวงโยธวาฑิตให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติสืบไป รูปภาพ

โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2561,20:54   อ่าน 171 ครั้ง