ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม ผู้นำเยาวชน คนดีมีที่เรียน
วันที่  25 – 26  สิงหาคม  2561  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  นำคณะครูและนักเรียนร่วมโครงการค่ายคุณธรรม ผู้นำเยาวชน คนดีมีที่เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  นักเรียนได้ความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรม ความประพฤติ ปลูกฝังลักษณะนิสัยของการกระทำความดี ความถูกต้อง และปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในโอกาสนี้ร่วมแสดงนิทรรศการและผลงานของ “บริษัทสร้างการดี” ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ภาพ : นายสิทธิศักดิ์ หงษ์สุข นายณัฐพล เพลิดพริ้ง รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2561,13:52   อ่าน 272 ครั้ง