ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน”
วันที่  12  กรกฎาคม  2561  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  “อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน”  จัดโดย  ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางระกำ  ซึ่งมีนักเรียนจาก  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โรงเรียนบางระกำ  โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่  โรงเรียนตะโม่ประชาสรรค์  รวม  100  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในด้านสุขภาพอนามัยและปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
  
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,23:00   อ่าน 171 ครั้ง