ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
วันที่  5  เมษายน   2561   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2561  ที่มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ  ณ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   ซึ่งในปีการศึกษานี้  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มามอบตัวจำนวน 179  คน  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มามอบตัว  จำนวน  99  คน   รูปภาพ

โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,15:44   อ่าน 311 ครั้ง