ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่  3  เมษายน  2561   นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ   เลขานุการ  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ   พ.อ.อ.เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน  เข้าร่วมประชุม  ได้รายงานผลการจัดการศึกษาและความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของปีการศึกษา  2560  ในโอกาสนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงความชื่นชม  ยินดีกับความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  พร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2561  ต่อไป  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2561,15:02   อ่าน 230 ครั้ง