ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
วันที่  2  เมษายน  2561  นางสุทธิพร  อินนารี  ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร  ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ในด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน    โดยมี  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ   พร้อมด้วย  นางจิตราภรณ์  ใจมูลมั่ง  ครูชำนาญการพิเศษ   และ  นางณัฐชยาน์  เพ็งสุวรรณ  ครูชำนาญการ   เป็นคณะกรรมการ  ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้ชื่นชม  ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียนต่อไป  โรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,23:57   อ่าน 277 ครั้ง