ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การทดสอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4
วันที่  2  เมษายน  2561   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้จัดทดสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่สมัครเรียนในปีการศึกษา  2561  ใน  5  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการสอบมาพัฒนานักเรียนต่อไป  โอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ    ผู้อำนวยการ  ได้ให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูในการดำเนินการสอบครั้งนี้  รูปภาพ

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2561,23:52   อ่าน 368 ครั้ง