ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
วันที่  22  มีนาคม  2561  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”  ได้รับเกียรติจาก  ครูสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  และครูโชติรส  แมลงภู่  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เป็นวิทยากร  โอกาสนี้  นายธีรพัฒน์  ดีเทิดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดการประชุม  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  รองผู้อำนวยการกล่าวรายงาน   เพื่อให้ครูมีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติสู่ห้องเรียนได้  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
 
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,01:14   อ่าน 284 ครั้ง