ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่  ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ประจำปี  2560  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จำนวน  100  คน  เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก ร่วมทั้งช่วยเหลือตนองได้อย่างปลอดภัย  มีทักษะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  นักเรียนมีความสนใจพร้อมกับได้ฝึกปฏิบัติสามารถนำไประงับเหตุเบื้องต้นได้  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ภาพ : เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์  เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง รูปภาพ

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,23:49   อ่าน 363 ครั้ง