ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
วันที่  12 กุมภาพันธ์  2561  นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ  “เด็กไทยร่วมเสริมสร้างชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67  ประจำปี  2560  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมีตัวแทนนักเรียนได้แก่   1. เด็กหญิงรุ่งธิดา  บรรดาศักดิ์ 2. เด็กหญิงพิจิตรา  ใจดวง  3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข  4. เด็กชายอนาวิล  ทองดอนกลิ้ง  5. เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์  นายธีรพัฒน์  ดีเทิดเกียรติ  ผู้อำนวยการ ในนามคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีแก่นักเรียนทุกคนมา  ณ โอกาสนี้
 

โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2561,23:40   อ่าน 238 ครั้ง