ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่าย STEM
วันที่  5  กุมภาพันธ์  2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา  STEM  Education  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  80  คน  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดกิจกรรม  กิจกรรมได้แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้  5  ฐาน  ได้แก่  เรือใบ...กับสายลม  ไอศกรีม  home made  นั่งร้านทรงพลัง  เรือกู้ชีพ  และ  กล้องจุลทรรศน์  D.I.Y  ซึ่งนักเรียนได้แก้ปัญหาสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดและความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อไป ... รูปภาพ

โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2561,23:24   อ่าน 238 ครั้ง