ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบวัดความรู้นักเรียนชั้น ป.6
วันที่  10 มกราคม  2561  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  ได้จัดสอบวัดความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในเขตพื้นที่บริการ  มีนักเรียนเข้าสอบจำนวน  250  คน  จาก  15  โรงเรียน  ซึ่งจัดสอบใน  4  รายวิชา  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  เพื่อวัดความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการของนักเรียน  โดย  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและให้กำลังใจนักเรียนที่มาร่วมสอบ  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาขอขอบคุณทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,20:20   อ่าน 218 ครั้ง