ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยากให้น้องลอง “บิน”
วันที่  5  มกราคม  2561  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์กรมหาชน)  ได้จัดกิจกรรม  อยากให้น้องลอง “บิน”  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4.3 ,5.3 และ  6.1  จำนวน 110  คน  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนในการศึกษาด้านเทคโนโลยี  และส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดกิจกรรมและขอบคุณคณะวิทยากร  กิจกรรมได้แบ่งออกเป็น 3  ฐาน  ได้แก่  ฐานที่ 1 ฝึกบินผ่านโปรแกรมจำลองการบินและเรียนรู้ส่วนประกอบของอากาศยานไร้คนขับ ฐานที่ 2  สาธิตการการปฏิบัติงานด้วยอากาศยานไร้คนขับในรุ่นต่างๆ และฝึกการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ฐานที่ 3 การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ นักเรียนได้รับความรู้และเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,20:08   อ่าน 176 ครั้ง