ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สอบ Pre O-NET
วันที่ 4-5 มกราคม 2561  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ซึ่งจะมีการสอบ  O-NET  ในวันที่  3-4  กุมภาพันธ์  2561   โดย นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบและให้กำลังใจนักเรียนในการทำข้อสอบ การดำเนินการจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,11:15   อ่าน 247 ครั้ง