ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่  25  ธันวาคม  2560  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู  ให้การต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาตรวจราชการติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน จากนั้น ผู้อำนวยการได้รายงานสรุปการบริหารงานตามนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ.  และรายงานจุดเด่นของโรงเรียนได้แก่ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โดยมีนวัตกรรม การเยี่ยมบ้าน ภาพยนตร์สั้น นักเรียนสีขาวและนักเรียนคุณธรรม เป็นต้น  ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จนประสบความสำเร็จ โดยท่านเลขาฯ กพฐ. ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปภาพ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,14:12   อ่าน 229 ครั้ง