ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่  16 -17  ธันวาคม  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรม  “ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก  ตำบลวังนกแอ่น  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  70  คน  ในโอกาสนี้นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ  ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่านานาชนิด  ชื่นชมวิวทิวทัศน์  สัมผัสอากาศที่เย็นสบาย  เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์  การสังเกต  การแก้ปัญหาและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,11:32   อ่าน 303 ครั้ง