ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาเรียนรู้อาชีพ/ฝึกประสบการณ์อาชีพ
วันที่  14  ธันวาคม  2560  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการศึกษาเรียนรู้อาชีพ/ฝึกประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1  จำนวน  31  คน  โดยแบ่งออกเป็น  3  ครั้ง ในครั้งแรกนักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพในการทำขนมไทย ณ  ชุมชนโรงเรื่อย  ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รีบเกียรติจาก  นายพีระทรัพย์  ผิวจันทร์  เป็นวิทยากร นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและฝึกทักษะในการทำขนมไทย  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ  โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,22:51   อ่าน 233 ครั้ง