ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
วันที่  13  -  15  ธันวาคม  2560   นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ  พ.อ.อ. เศกสรรค์  คล้ายเพ็ญ  รองผู้อำนวยการ  และคณะครู  นำนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  จังหวัดกำแพงเพชร   โดยผลการแข่งขันมีดังนี้  1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ระดับเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2.  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  3. รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 4.รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,22:35   อ่าน 243 ครั้ง