ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเอดส์โลก
วันที่  1  ธันวาคม  2560  งานอนามัย  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาได้จัดกิจกรรม  "วันเอดส์โลก" ( World AIDS Day) ซึ่งจัดให้มีการแสดงละคร  การตอบคำถาม  เพื่อให้ความรู้โรคเอดส์  รณรงค์ป้องกัน   รวมถึงรณรงค์ให้เปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้  สำหรับคำขวัญวันเอดส์โลก ปี 2560 คือ "Right to health"  สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ภาพ : เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงษ์สุข  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2560,18:13   อ่าน 310 ครั้ง