ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
วันที่ 30  พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน” ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับนางสมหมาย  เหลือล้น  ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน   นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และการร่วมกันดูแลนักเรียนกันอย่างใกล้ชิด  และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและทุนการศึกษาแก่นักเรียน  พร้อมกันนี้ท่านประธาน ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมกันประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน  หลังจากนั้นผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม classroom meeting กับคุณครูที่ปรึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมสำเร็จด้วยดี  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2560,14:16   อ่าน 367 ครั้ง