ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ
ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นักเรียนได้ศึกษานิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชมพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งได้แสดงพระราชประวัติของพระองค์ การทรงงาน และภาพจิตรกรรมฝาผนังโครงการตามแนวพระราชดำริครบทุกภาคทั่วประเทศ  และศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลังได้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ  สิ่งปลูกสร้างประกอบ งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ   รูปภาพ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2560,00:32   อ่าน 271 ครั้ง