ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษาเป็นสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 67 ประจำปี  2560   ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  “กิจกรรมการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)”  กลุ่ม  1  พิษณุโลก  โดย นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ประธานการดำเนินงาน  พร้อมด้วย  นายชาญยุทธ  ลูกพลับ และคณะครู  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ  คณะครู และนักเรียน  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  มีการแข่งขันได้แก่  การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น   และการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,21:55   อ่าน 354 ครั้ง