ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “รู้ – รักษ์สมุนไพร”
วันที่  8  พฤศจิกายน  2560  นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดกิจกรรม  “รู้ – รักษ์สมุนไพร”  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จำนวน  121  คน  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องสำอาง  การอบรมและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์  เช่น  การทำเจลล้างมือ  การทำเกลือขัดผิว  และการทำพิมเสนน้ำ  นักเรียนได้รับความรู้และมีความสนใจในกิจกรรมต่าง  ๆ  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2560,22:55   อ่าน 217 ครั้ง