ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
วันที่  28 กันยายน  2560  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย  28  กันยายน  ของทุกปี  และครบรอบ  100  ปี  ธงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โอกาสนี้ผู้อำนวยการและครูธนพรรณ  เดชาติวงศ์  ณ อยุธยา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย  ภาพ : เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงส์สุข  เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,00:30   อ่าน 180 ครั้ง