ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โล่รางวัลดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วันที่ 21  กันยายน 2560  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  รับโล่รางวัลดีเด่น  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประเทศ  ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ในคราวการประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ณ  โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น โดยมี  นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการมอบ  ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2560,00:27   อ่าน 155 ครั้ง