ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
วันที่  13  กันยายน  2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)”  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน 124  คน  ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนสามารถเห็นการเคลื่อนไหวเป็นรูปธรรมเหมือนการสาธิตหรือทดลองให้ดู ทำให้มองเห็นภาพอย่างถูกต้อง และให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ เช่น การสร้างกราฟความสัมพันธ์ การวิเคราะห์และ แก้ปัญหาสมการต่าง ๆ  และศิลปะได้  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,22:34   อ่าน 201 ครั้ง