ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ”
วันที่  13  กันยายน  2560  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในการเปิด  กิจกรรม “โรงเรียนวิถีพุทธ”  ปีการศึกษา  2560  โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา   จัดให้มีกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  กิจกรรมงามอย่างไทย  ก้าวไกลในสังคมโลก  และกิจกรรมนิทานสานคุณธรรม   ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี  มีศีลธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทย  เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป   ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  ภาพ : เด็กชายสิทธิศักดิ์  หงส์สุข  เด็กชายอภิชาติ  สายบุญจันทร์  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,22:31   อ่าน 238 ครั้ง