ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
วันที่ 12 กันยายน  2560  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัด “โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา “  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่  4  และ  5  โดย  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ นายตระการ  สุรมณี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบ  และนิติกร   คณะวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่อง บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัว  ความรู้ด้านกฎหมาย  เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับเพศ  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  พ.ร.บ.อาวุธปืน  พ.ร.บ.จราจรทางบก  และขั้นตอนการติดต่อราชการศาล  นักเรียนได้ให้ความสนใจและได้รับความรู้  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,19:24   อ่าน 212 ครั้ง