ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-Net)
วันที่ 6 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-Net) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและและเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ ในโอกาสนี้ นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ นายชาญยุทธ ลูกพลับ รองผู้อำนวยการ ได้ให้กำลังใจและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ รูปภาพ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,19:40   อ่าน 191 ครั้ง