ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
วันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-Net) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการทบทวนความรู้ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและและเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ ในโอกาสนี้ นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการ นายชาญยุทธ ลูกพลับ พ.อ.อ. เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญ รองผู้อำนวยการ ได้ให้กำลังใจและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,18:55   อ่าน 143 ครั้ง