ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นขั้นสูง
นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารอบระดับประเทศ ในโครงการภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นขั้นสูง ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 จากทีมงานเสรีฟิล์ม ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร นักเรียนได้รับความรู้ในการเขียนบทภาพยนตร์ เทคนิค กระบวนการการถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง สามารถนำมาพัฒนาภาพยนตร์สั้นต่อไป ในโอกาสนี้ นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู ร่วมให้กำลังใจนักเรียนด้วย  รูปภาพ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2560,18:47   อ่าน 160 ครั้ง