ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นักเรียนรับประกาศเกียรติคุณบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30  มีนาคม  2560 นางสาวใบบุญ ใบภักดี นักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรจาก  นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งนักเรียนได้เก็บกระเป๋าสตางค์ ซึ่งมีเงินสดประมาณ 20,000 บาทเศษและนำส่งคืนเจ้าของ ระหว่างอยู่ค่ายพักแรม ณ  อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง  เมื่อวันที่  12  กุมภาพันธ์  2560  นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการ  ในนามคณะครูและนักเรียน  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมขอขอบคุณครอบครัว "ใบภักดี"   มา  ณ โอกาสนี้ 

โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2560,20:55   อ่าน 595 ครั้ง