ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนดังรายชื่อ กรุณาติดต่อกับครูที่ปรึกษา
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนดังรายชื่อ กรุณาติดต่อกับครูที่ปรึกษา เพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน 2/2561 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้
ม.3/1
นายณัฐพล   คมอาวุธ
นายณัฐพัฒน์   พ่วงท่าโก
นายณัฐวุฒิ  บางยิ้ม
นายเดชาวัต    สาวไชย
นายเพชรรัตน์   คำพัน
นางสาววริศรา   พุทธสุทธิ์
ครูที่ปรึกษา 
ครูรัตนกร    08-642-6944
ครูนันทวรรณ   08-4618-0919
ม.3/2 
นายเจษฎา   วงษ์สนิท
นายไชยพร   คุ้มภัย
นายณัฐวุฒิ  แสนสุข
ครูที่ปรึกษา 
ครูสมพิศ  08-6936-9935  
ครูชนินทร์
ม.3/3 
นายธรกฤต   ปรีชา
ครูที่ปรึกษา 
ครูธีรวัฒน์  09-3773-8518  
ครูธาดาพงษ์  08-8282-4388
ม.6/1  
นายนนทพัทธ์  ใฝ่เพชรดี
นายวรายุธ  มาขาว
ครูที่ปรึกษา 
ครูเลาะ  08-4812-5547  
ครูศุภจิตรา  09-8787-3990
ม.6/1  
นายนนทพัทธ์  ใฝ่เพชรดี
นายวรายุธ  มาขาว
ครูที่ปรึกษา 
ครูเลาะ  08-4812-5547  
ครูศุภจิตรา  09-8787-3990

โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2562,07:00   อ่าน 624 ครั้ง