ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 844.71 KB