ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
PISA
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน_1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.7 MB
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน_2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน_3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.01 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์_6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.59 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.47 MB
ตัวอย่างข้อสอบวิทยาศาสตร์_8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ การอ่าน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ วิทยาศาสตร์_1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ วิทยาศาสตร์_2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.78 MB
ตัวอย่างการประเมินผลนานาชาติ วิทยาสศาตร์_3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 916.29 KB