ม.1/1 (แผนการเรียนสมาร์ทกีฬา)
คณิตศาสตร์
https://www.facebook.com/groups/141032621381816/?ref=share
วิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/groups/1617575431966837/
สร้างสรรค์งานศิลป์
https://www.facebook.com/groups/856957068557843/?ref=share
สังคมศึกษา
https://line.me/R/ti/g/EMh8F781Yk
วิทยาการคำนวณ
https://www.facebook.com/groups/2917082508611648/
ศิลปะ
https://line.me/R/ti/g/K-rAiOhHjV
การงานอาชีพ
https://line.me/R/ti/g/KPGL5azwuD